بیمارستانهای دبی

ردیف

 نام

 شهر

 منطقه

 

1

Manchester Clinic

ابوظبي

جزیره الریم

 

2

Dar Al Shifa Hospital

ابوظبي

جزیره الریم

 

3

Belhoul Apollo Hospital

ابوظبي

جزیره الریم

 

4

Al Noor Hospital

ابوظبي

جزیره الریم

 

5

New Medical Centre Hospital

ابوظبي

جزیره الریم

 

6

Oasis Hospital

ابوظبي

جزیره الریم

 

7

Dr. Ron McCulloch's Clinic

ابوظبي

جزیره الریم

 

8

Hopital Franco-Emirien

ابوظبي

جزیره الریم

 

9

Ahalia Hospital

ابوظبي

جزیره الریم

 

10

Al Hyatt Hospital

ابوظبي

جزیره الریم

 

11

Gulf Diagnostic Center

ابوظبي

جزیره الریم

 

12

National Hospital

ابوظبي

جزیره الریم

 

13

Welcare Hospital

دبی

خلیج تجاری

 

14

Belhoul European Hospital

دبی

خلیج تجاری

 

15

Al Dowali International Private Hospital

دبی

خلیج تجاری

 

16

Apollo Al-khaleej Heart Scan & Medical

دبی

خلیج تجاری

 

17

Dubai London Clinic

دبی

خلیج تجاری

 

18

German Specialized Clinic

دبی

خلیج تجاری

 

19

Al - Zahra Medical Centre

دبی

خلیج تجاری

 

20

American Hospital Dubai

دبی

خلیج تجاری

 

21

Iranian Hospital

دبی

خلیج تجاری

 

22

Neuro Spinal Hospital

دبی

خلیج تجاری

 

23

Comprehensive Care Centre

دبی

خلیج تجاری

 

24

Emirates Hospital

دبی

خلیج تجاری

 

25

Al Dowali International Medical Centre

دبی

خلیج تجاری

 

26

New Medical Centre Hospital

دبی

خلیج تجاری

 

27

Zulekha Medical Centre

دبی

خلیج تجاری

 

28

New Zulekha Medical Centre

شارجه

شارجه

 

29

Zulekaha Hospital

شارجه

شارجه

 

30

Al - Zahra Private Hospital

شارجه

شارجه

 

31

Central Private Hospital

شارجه

شارجه

 

32

Al Zahrawi Hospital

رأس الخیمه

مینای عربی

 

 
 

بیمارستانهای دبی| دبی|

...

>> امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید.

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در خصوص سفر به کشور دبی  و تور دبی  با ما تماس بگیرید.